ประเทศจะกำเนิดผลดีกับชาติ

ขณะนี้ททท.ดำเนินงานให้ห้องครัวไทยสู่โลกโดยใช้ของกินไทยเป็นตัวนำ ดังเช่น ประเทศอิตาลี กรุ๊ปประเทศในทวีปยุโรปแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้วางทาง ดังต่อไปนี้
1. ส่งผลิตภัณฑ์
2. ผลิตพ่อครัว คนประกอบอาหาร
3. เปิดร้านของกินไทย
จุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้คนประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME มีรายได้
ดร.ยนต์ : ททท.มีแผนสำหรับการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวปลางามที่มีอยู่หรือเปล่า ตัวอย่างเช่น ตลาดซันเดย์ จตุจักร ตลาดปลางามงานที่จัดหวัดจังหวัดราชบุรี แล้วก็มีกิจกรรมสร้างเสริมขยายสถานที่สำหรับท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่า หรือจะมีการจัดแข่งขันปลาสวยสดงดงาม เหมือนกับงานอะควารามา แล้วก็วอเตอร์ ซู
คุณชาติชาย : สำหรับจตุจักรก็มีการจัดแจงท่องเที่ยว เรียก Weekend market ซึ่งมีการโฆษณาให้ข่าวสาร ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆกำลังปรับปรุง เดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวมีสำนักปรับปรุงสถานที่สำหรับท่องเที่ยวปฏิบัติการ หากรู้แหล่งก็จะช่วยโฆษณา โดยประสานมือกับหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ฯ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกว่า 10 ที่ หากมีที่แห่งไหนอีก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยินดีเกื้อหนุนเต็มกำลัง
เกี่ยวกับการจัดงานระดับประเทศนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือให้มีการค้าขายถ้ามีส่นราชการขอก็ยินดีช่วยทำให้กำเนิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองไทย ดังนี้จะต้องมีงานที่ทำประจำโดยมีโครงข่ายโปรโมททั่วทั้งโลก
ดร.ยนต์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคงจะได้ทำแผ่นพับเผยแพร่เฉพาะสถานที่สำหรับท่องเที่ยว ปลาสวยจะยิ่งดี ในช่วงหน้า ขอชักชวนคุณสุวรรณา พลูชัยวงกลมอำนาจ กรมส่งเสริมการส่งออก
คุณสุวรรณา : กรมส่งเสริมการส่งออกมีกิจกรรมส่งเสริม อย่างเช่น การแสดงผลิตภัณฑ์ในต่างถิ่น ปีหนึ่งจัดทั่วทั้งโลก 100 ร้านค้า โดยมีสมาชิกกรมฯ เพียงแค่ 10 ราย หากมีกิจกรรมมากขึ้นก็จะได้ใส่ในแผนฯ ดังเช่น การแข่งขันปลาสวยที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและก็ประเทศสิงคโปร์ ส่วนการจัดงานใหญ่ระดับประเทศจะเกื้อหนุนโดยชักชวนต่างถิ่นผู้บริโภคมาในงาน ไตร่ตรองด้านการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
น อกจากนี้ คณะผู้แทนเชิงพาณิชย์ที่พาไปยังประเทศต่างๆ แต่ละประเทศมีที่ทำการช่วยจัดสถานที่ทำการนัดพบ อีกทางหนึ่งเป็น พาผู้บริโภคมาเจอผู้สร้างผู้ส่งออก ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโครงข่ายกว่า 50 ประเทศ ที่กรมส่งเสริมการส่งออกมีรายนามผู้สร้าง ผู้ส่งออกผู้นำเข้าจากต่างแดน สถิตินำเข้า – ส่งออก กฏระเบียบการส่งออก การสร้างรากฐาน ขอข้อมูลพอดีกรมฯ หรือเปิดเว็บสำหรับข้อมูลปลางดงามของประเทศคู่ค้า ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าห้าพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ปี พุทธศักราช 2542 – 2546 ขยาย 5 เปอร์เซ็นต์ จากการสำรวจผู้สร้างปลางามและก็สัตว์เลี้ยง มีปลางดงาม 8,000 ล้านครอบครัวประเทศสหรัฐอเมริกานำเข้า 35 เปอร์เซ็นต์ เมืองไทยส่งออกมาที่สุด 24 เปอร์เซ็นต์ ประเทศสิงคโปร์ 20 เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซีย 13 เปอร์เซ็นต์ อังกฤษ จำนวนการส่งออกมองน้อย แม้กระนั้นที่นำเข้าเป็นปลาไทย ดังนี้ผู้ส่งออกควรจะติดต่อโดยตรงถึงผู้นำเข้า
ดร.ยนต์ : กรมการเกื้อหนุนการส่งออกมีโครงงานสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ไหม
คุณสุวรรณา : การลงทะเบียนสมัครสมาชิกฯ ผู้ส่งออกจะได้รับการเปิดเผยแพร่ชื่อในเว็บ ซึ่งได้ทำ Directory Exporter List เผยแพร่วิชาความรู้ในต่างชาติ โดยร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการส่งออกได้ ซึ่งจะมีคุณประโยชน์กับผู้ส่งออกสำหรับในการนำผลิตภัณฑ์ไปแสดง สำหรับปลางาม ยังไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อน
ดร.ยนต์ : มีการจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการส่งออกให้ผู้พอใจรายใหม่บ้างหรือเปล่า